Polityka prywatności…

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych ( w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszcoznego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.


 

§1
Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest STUDIO-PIXEL Tomasz Szulżycki, ul. Mieszka I 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 599-291-87-48.

 

§2
Dane osobowe Zleceniodawcy zostały uzyskane w momencie akceptacji formularza kontaktowego. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

§3
Dane osobowe Zleceniodawcy są przetwarzane w celu skontaktowania się osobą, która wypełniła formularz kontaktowy. Dane mogą być wykorzystane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

§4
Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym ze STDIO-PIXEL. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się wyłącznie podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz STUDIO-PIXEL z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, laboratoria fotograficzne i inne osoby współpracujące ze STUDIO-PIXEL przy realizacji materiałów.

 

§5
Dane osobowe osób z którymi nie będzie podpisana umowa o współpracę będą przetwarzane przez okres 1 roku. Dane osobowe osób, z którymi zostanie nawiązana współpraca będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5-lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przekazano gotowe materiały.

 

§6
Zleceniodawca oświadcza, że podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do kontaktu w celu skontaktowania się i ewentualnego podpisania umowy na wykonanie usługi.

 

§7
Zleceniodawca na każdym etapie współpracy ze STUDIO-PIXEL ma prawo do:

  1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Zleceniodawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.